Palvelut

Jotta vuorovaikutus onnistuu.

Sanattoman viestinnän ja kehonkielen esiintymisvalmentajana tunnettu Franz Schnider on arvostettu puhuja.

Schnider tarjoaa yritys- ja organisaatiokohtaista tilauskoulutusta ja valmennusta sekä kaikille avoimia koulutuksia ja seminaareja ympäri Suomea.

Sen lisäksi Franz Schnider toteuttaa myös yksilö- tai ryhmätyönohjausta.

Puhuja

Motivational speaker & keynote speaker. Franzin kyky luoda tiivis vuorovaikutus yleisön kanssa jo ensimmäisestä hetkestä alkaen on erittäin vaikuttavaa.

Kouluttajana toimivalla Franz Schniderillä on värikäs koulutustausta. Hänen vakuuttava ja valovoimainen persoonansa on rakentunut liiketoiminnan ja sosiaalialan monissa vastuullisissa tehtävissä.
vuorovaikutus

Koulutus

Käytännönläheiset, vuorovaikutuspainotteiset ja piristävät täydennyskoulutuspäivät ja seminaarit keskittyvät vuorovaikutukseen, työyhteisöön, työssä jaksamiseen tai johtamiseen liittyviin kysymyksiin.

Koulutukset järjestetään kaikille avoimina koulutuksina tai yritys- ja organisaatiokohtaisina tilauskoulutuksina. Myös avoimiin koulutuksiin on osallistujille mahdollista tuoda omia keissejä, joita käsitellään sitten koulutuksessa (tarvittaessa anonyymisti).

Koulutukset ja seminaarit toteutetaan lähi-, etä- tai hybridimallina ympäri Suomea.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Tarjolla on yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjausta kaikilla aloilla työskenteleville.

Valmennus

Valmennus auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Tarjolla on ohjausta ja valmennusta sekä aikuisille että nuorille haastavassa elämänvaiheessa, työ- tai opiskelutilanteessa.

Konsultointi

Konsultti tarjoaa sellaista liikkeenjohdon osaamista tai asiantuntemusta, mikä yritykseltä puuttuu, mutta mitä se kuitenkin katsoo tarvitsevansa. Kyseessä voi olla spesifi, erityinen ongelma tai hyvin laaja kehittämistarpeen arviointi.

Olen erityisesti perehtynyt työrutiineihin, työyhteisöön sekä kulttuurien välisiin ja kulttuurien reflektioon liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin kaikilla aloilla toimiville yrityksille.